Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Asystent Projektanta Instalacji i Urządzeń Technologicznych in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1300 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych.

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.

Do naszych zespołów w Krakowie i Warszawie poszukujemy studentów i absolwentów zainteresonwanych pracą w charakterze Asystenta Projektanta Instalacji oraz Urządzeń Sanitarnych i Technologicznych:

Zakres obowiązków:

 • Uczestnictwo w sporządzaniu projektów instalacji technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków i/lub uzdatniania wody oraz przepompowni ścieków, w tym opracowanie modeli 3D oraz rysunków 2D,

 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej w języku angielskim,

 • Koordynacja międzybranżowa,

 • Udział w spotkaniach projektowych prowadzonych w środowisku międzynarodowym;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,

 • Możliwość pracy w biurze lub modelu hybrydowym,

 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30),

 • "Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h),

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury,

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs,

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania,

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością,

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna),

 • Kursy językowe (angielski, niemiecki, polski),

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów;

Here’s What You’ll Need:

Nasze Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne lub co najmniej inżynierskie na kierunku Inżynieria Środowiska i/lub energetyka w specjalności zaopatrzenie w wode i unieszkodliwianie scieków i odpadów (lub pokrewne),

 • Dobra znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem inżynierskim CAD, takim jak AutoCAD lub Microstation, znajomość oprogramowania do modelowania 3D jak np: Revit MEP, AECOsim, OpenPlant będzie dodatkowym atutem,

 • Podstawowa znajomość inżynierskich narzędzi online np. do doboru i wyszukiwania pomp,

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2 (w tym słownictwo techniczne dotyczące branży),

 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz analitycznego myślenia,

 • Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole;

DirectEmployers