Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Projektant Orurowania / Piping Engineer in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie. W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1100 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych. W związku z dalszym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Projektant Orurowania/Piping Engineer

Twój zakres obowiązków

 • Samodzielne projektowanie rurociągów w modelach 3D,

 • Praca w zespole projektowym w roli inżyniera prowadzącego oraz zarządzanie takim zespołem,

 • Nadzór nad dokumentacją projektową oraz opracowywanie specyfikacji technicznych,

 • Analizowanie i ocenianie rozwiązań branżowych dla zagadnień technicznych o zróżnicowanym stopniu skomplikowania,

 • Bieżące uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań z Klientem,

 • Koordynacja międzybranżowa,

 • Udział w spotkaniach projektowych;

Here’s What You’ll Need:

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (I lub II stopień) po kierunkach: mechanika, energetyka, instalacji sanitarnych, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej, materiałoznawstwa, bądź pokrewne,

 • Doświadczenie w roli projektanta orurowania min 5 lat,

 • Dobra znajomość i umiejętność posługiwania się jednym z narzędzi projektowych 3D: np. CadWorx, SP3D, Plant 3D, E3D, Revit,

 • Praktyczna znajomość norm i standardów związanych z projektowaniem rurociągów przemysłowych, np. ASME B31.3, EN 13480;

 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;

 • Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole;

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w tym słownictwo techniczne dotyczące branży).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin;

 • Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym;

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych, długoterminowych projektach;

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania;

 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30);

 • „Krótkie piątki” (poniedziałek - czwartek 8.5h, piątek 6h);

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs;

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością;

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna) ;

 • Możliwość nauki języka angielskiego, niemieckiego, polskiego;

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów;

 • Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali.

DirectEmployers