Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Projektant Procesów Technologicznych (K/M/X) in Krakow, Poland

Your Impact:

Jesteśmy międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi. W ramach globalnego centrum projektowego z oddziałami w Krakowie i Warszawie zatrudniamy specjalistów w obszarach:

 • Advanced Facilities

 • Water&Environment

 • Transportation

 • Energy&Power

 • Cities&Places

 • Digital

Dzięki współpracy w międzynarodowych zespołach i zróżnicowanym perspektywom zyskujemy doświadczenie, które stanowi o naszej wspólnej sile. 

W Jacobs każdy dzień jest okazją do czynienia świata lepszym – zaprojektuj z nami swoją ściężkę kariery!

Zakres obowiązków:

 • Opracowanie projektów stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków (w tym oczyszczalni osadów i kontroli odorów) oraz przepompowni - procesy technologiczne,

 • Przygotowywanie modeli 3D i rysunków 2D rurociągów i urządzeń mechanicznych (pomp, dmuchaw, wentylatorów, prętów, przesiewaczy, mieszalników, przenośników, zagęszczaczy osadów i wirówek, systemów dozowania chemikaliów, generatorów gazu itp.),

 • Praca na diagramach przepływu procesu i diagramach P&ID,

 • Wykonywanie obliczeń procesowych i modelowanie procesów,

 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej w języku angielskim,

 • Koordynacja międzybranżowa,

 • Udział w spotkaniach projektowych prowadzonych w środowisku międzynarodowym,

 • Merytoryczne wsparcie asystentów,

 • Udział w zagranicznych wyjazdach służbowych;

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,

 • Możliwość pracy w biurze lub modelu hybrydowym (zależne od projektu),

 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30),

 • "Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h),

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury,

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs,

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacjami (praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania),

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs (Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych),

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna),

 • Kursy językowe (angielski, niemiecki, polski),

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w Izbie Inżynierów;

Here’s What You’ll Need:

Nasze Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Inżynieria Środowiska, Inżynieria Chemiczna lub Inżynieria Mechaniczna,

 • Minimum 4-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • Dobra znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem inżynierskim 2D (np. AutoCad, Microstation) i 3D (np. Revit, MEP, AECOsim, OpenPlant, Navisworks),

 • Znajomość branżowych norm i standardów projektowych (polskich i zagranicznych),

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2,

 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz analitycznego myślenia,

 • Umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy i współpracy w zespole;

DirectEmployers