Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Specjalista GIS (Inżynieria Środowiska) in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.  

W Krakowie znajduje się  Globalne Centrum Projektowe , w którym zatrudniamy już ponad 1100 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż (Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych. 

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.  

*Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia. *

Zakres obowiązków:

 • Rozwój systemów GIS i dostarczanie rozwiązań opartych o technologię GIS w zdefiniowanym zakresie, budżecie, ramach czasowych, z zachowaniem procedur QA

 • Praca na platformie CDE (Common data environment) na dużych projektach infrastrukturalnych oraz wsparcie procesu oceny oddziaływania na środowisko, z uwględnieniem ochrony przeciwpowodziowej, modernizacji dróg / kolei

 • Tworzenie, modyfikacja i analizy danych przestrzennych z wykorzystaniem technologii GIS oraz rozwiązań geoprzestrzennych

 • Rozwój webowej aplikacji GIS, tworzonej dla zespołów środowiskowych

 • Zarządzanie danymi i kontrola jakości danych przestrzennych/pomiariowych, z wykorzystaniem programowania w jezyku Python

Here’s What You’ll Need:

 • Doświadczenie w pracy na platformie CDE (Common data environment)

 • Doświadczenie w zdalnym pozyskiwaniu danych, pracy z chmurą punktów LiDAR oraz przy przetwarzaniu danych GIS

 • Chęć rozwoju w projektach związanych z ekologią oraz pozyskiwaniem danych środowiskowych

 • Doświadczenie w przetwarzaniu i eksploracji dużych, kompleksowych zestawów danych przestrzennych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin

 • Możliwość pracy w biurze, zdalnie lub w modelu hybrydowym

 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczynamy między 7:30-9:30)

 • „Krótkie piątki” (poniedziałek - czwartek 8.5h, piątek 6h)

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs (Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna)

 • Dofinansowanie kursu j. angielskiego

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów

 • Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali

DirectEmployers