Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Starszy Asystent Projektanta Drogowego in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1100 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych.

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia.

Twój zakres obowiązków:

  • Współudział w opracowaniu projektów branży drogowej – praca przy projektach zagranicznych i krajowych

  • Projektowanie i modelowanie w środowisku 2D i 3D

Here’s What You’ll Need:

Nasze wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kieunkowe – budowa dróg lub pokrewne

  • Bardzo dobra znajomość oprogramowania branżowego, np. AutoCAD /Civil 3D lub Bentley Microstation / InRoads / OpenRoads

  • Udokumentowane doświadczenie po ukończeniu studiów

  • Samodzielność i zaangażowanie

  • Znajomość języka angielskiego

  • Umiejętność pracy w zespole

DirectEmployers