Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Starszy Hydrogeolog in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1300 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż (Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych. Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.

Do naszego zespołu w Krakowie poszukujemy:

Starszego Hydrogeologa

W związku z rosnącymi potrzebami biznesowymi i aspiracjami rozwoju w Jacobs, poszukujemy Starszego Hydrogeologa, który/a dołączy do naszego zespołu usług środowiskowych w Krakowie. Wybrana osoba stanie się częścią uznanej i ambitnej firmy z doskonałymi perspektywami kariery i międzynarodowymi możliwościami. Praca na tym stanowisku będzie wymagała szerokiej wiedzy i praktyki we wszystkich dziedzinach hydrogeologii i geośrodowiska (oceny zanieczyszczenia gruntów), jak równiez w zakresie odwadniania, oceny ryzyka skażenia wód gruntowych, oceny ich zasobów oraz wsparcia przy opracowywaniu projektów infrastrukturalnych lub inżynieryjnych rozwiązań remediacyjnych.

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie zapewnianie wsparcia technicznego istniejącym zespołom hydrogeologicznym i geośrodowiskowym w Wielkiej Brytanii, ale również pomoc w tworzeniu i rozwijaniu zespołu w Krakowie, ponieważ dążymy do rozszerzenia naszych możliwości w zakresie oceny i modelowania geodanych. W związku z tym wybrany kandydat powinien posiadać odpowiednie doświadczenie i wiedzę w zakresie budowania zespołu, zarządzania i mentoringu.

Do obowiązków należeć będzie:

 • Samodzielne wykonywanie szeregu zadań z zakresu hydrogeologii i geośrodowiska,

 • Zapewnianie specjalistycznego wsparcia hydrogeologicznego i geośrodowiskowego innym dyscyplinom technicznym w firmie Jacobs, w tym geotechnicznej, inżynieryjnej i powodziowej,

 • Tworzenie, sprawdzanie i recenzowanie ocen i raportów,

 • Budżetowanie projektów,

 • Opcjonalnie – kierowanie zespołem i mentoring.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,

 • Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym,

 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczynamy między 7:30 - 9:30),

 • „Krótkie piątki” (pracujemy od poniedziałeku do czwartku po 8,5h, w piątek 6h),

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych / długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury,

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs,

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania,

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs (Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością,

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna),

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów,

 • Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali.

Here’s What You’ll Need:

Niezbędne:

 • Tytuł magistra lub doktora w dziedzinie hydrogeologii (lub podobnej) oraz około 8 lat odpowiedniego doświadczenia w branży,

 • Biegłość w jakościowych i ilościowych ocenach hydrogeologicznych,

 • Dobre zrozumienie procesu raportowania geośrodowiskowego i oceny ryzyka,

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

 • Zdolności analityczne i umiejętności liczenia,

 • Umiejętność pracy w dużym, wielodyscyplinarnym zespole, a także gotowość do pracy zdalnej z zespołem pracującym głównie w Wielkiej Brytanii,

 • Wysoki poziom odpowiedzialności osobistej oraz umiejętność dostosowania się i elastyczne podejście do różnych wymagań projektowych,

 • Mile widziane są umiejętności mentorskie, aby pomóc w rozwoju zespołu w Krakowie w zakresie oceny hydrogeologicznej i geośrodowiskowej, w szczególności w modelowaniu geodanych.

Pożądane:

 • Posiadanie dyplomu / certyfikatu odpowiedniej organizacji zawodowej (lub praca w tym kierunku),

 • Doświadczenie w stosowaniu modelowania numerycznego (np. SEEP/W lub Groundwater Vistas lub inne podobne oprogramowanie,

 • Doświadczenie w procesie oceny zanieczyszczenia gruntów w tym znajomość odpowiednich kryteriów wytycznych itp.,

 • Znajomość GIS, baz danych geologicznych (np. HoleBase/OpenGround/ESDAT/EQUIS) i ogólne umiejętności informatyczne,

 • Umiejętność pracy w projektach hydrogeologicznych, w tym udział w ocenach oddziaływania na środowisko, ocenach ekosystemów lądowych zależnych od wód podziemnych oraz badaniach hydroekologicznych.

DirectEmployers