Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Starszy Specjalista GIS in Krakow, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.  

W Krakowie znajduje się  Globalne Centrum Projektowe , w którym zatrudniamy już ponad 1100 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż (Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych. 

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.  

*Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia. *

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie zespołu GIS dla sektorów transportowego, wodnego i środowiskowego

 • Wsparcie w zakresie zarządzania danymi, kontroli jakości, tworzenia, przetwarzania i eksploracji danych (z uwzględnieniem rozwiązań webowych)

 • Dostarczanie szerokiej gamy innowacyjnych produktów i rozwiązań opartych o technologię GIS

Here’s What You’ll Need:

 • Minimum 6 lat doświadczenia w opracowywaniu i dostarczaniu rozwiązań GIS

 • Wiedza ekspercka w zakresie wykorzystania oprogramowania ArcGIS oraz rozszerzeń

 • Zaawansowane umiejętności w zarządzaniu danymi przestrzennymi dla dużych projektów i rozproszonych zespołów projektowych

 • Doświadczenie w rozwoju aplikacji webowych, z uwzględnieniem tworzenia map i aplikacji webowych w środowisku ESRI oraz doświadczenie w pracy z bazami danych GIS

 • Znajomość pakietu MS Office

 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin

 • Możliwość pracy w biurze, zdalnie lub w modelu hybrydowym

 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczynamy między 7:30-9:30)

 • „Krótkie piątki” (poniedziałek - czwartek 8.5h, piątek 6h)

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs (Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna)

 • Dofinansowanie kursu j. angielskiego

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów

 • Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali

DirectEmployers