Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Asystent ds. Administracji (K/M/X) in Warsaw, Poland

Your Impact:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy realizacji obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.

W Krakowie i w Warszawie znajduje się   Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1100 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych.

Wspieramy możliwość rozwoju zawodowego nieustannie podnosząc kwalifikacje naszej Kadry Inżynierskiej, poprzez udział w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach branżowych, konferencjach czy tez inicjatywach nietechnicznych typu mentoring czy wolontariat.

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia. 

Mamy fantastyczną możliwość dla zmotywowanego i zorientowanego na cel Asystenta Administracyjnego, który dołączy do naszego zespołu w Krakowie. Kandydat będzie ściśle współpracował z Działem Inżynierii w Polsce, jak również w Europie, USA, Azji i Australii.

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • Przygotowywanie raportów i zestawień

 • Wsparcie zespołu w zadaniach administracyjnych (kompleksowe zarządzanie kalendarzem i planowanie spotkań, przygotowywanie prezentacji oraz innych dokumentów)

 • Organizacja spotkań i podróży służbowych wraz z ich rozliczaniem w systemie wewnętrznym, w tym pomoc w sporządzaniu dokumentacji podróży

 • Koordynowanie dostępów do list dystrybucyjnych

 • Kreowanie komunikacji w tym pomoc w sporządzaniu newslettera

 • Pomoc przy innych projektach ad hoc

 • Archiwizacja dokumentów

 • Współpraca z pozostałymi działami w firmie

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin

 • Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym

 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30)

 • „Krótkie piątki” (poniedziałek - czwartek 8.5h, piątek 6h)

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna)

 • Możliwość zajęć z języka angielskiego/niemieckiego

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów

 • Możliwość wyjazdów zagranicznych i współpracy z innymi branżami przy realizacji projektów o globalnej skali

Here’s What You’ll Need:

 • Doświadczenie w zakresie administracji (asystent ds. administracji, specjalista ds. administracji, pracownik recepcji, pracownik sekretariatu)

 • Biegłość w posługiwaniu się pakietem MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint)

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

 • Umiejętność ustalania priorytetów oraz pracy pod presją czasu

 • Współpraca z pozostałymi działami w firmie

 • Dbałość o szczegóły i proaktywna postawa

DirectEmployers