Jacobs Jobs

Job Information

Jacobs Projektant – branża sanitarna (K/M/X) in Warsaw, Poland

Your Impact:

Jesteśmy międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi. W ramach globalnego centrum projektowego z oddziałami w Krakowie i Warszawie zatrudniamy specjalistów w obszarach:

 • Advanced Facilities

 • Water&Environment

 • Transportation

 • Energy&Power

 • Cities&Places

 • Digital

Dzięki współpracy w międzynarodowych zespołach i zróżnicowanym perspektywom zyskujemy doświadczenie, które stanowi o naszej wspólnej sile. W Jacobs każdy dzień jest okazją do czynienia świata lepszym – zaprojektuj z nami swoją ściężkę kariery!

Zakres obowiązków:

 • Projektowanie w obszarze sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej a także oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

 • Opracowywanie koncpecji projektowych, projektów budowlanych, wykonawczych dla globalnych klientów z zakresu inżynierii sanitarnej

 • Opracowywanie obliczeń hydraulicznych, modeli 3D, rysunków technicznych i raportów

 • Nadzorowanie pracy zespołu projektowego, wspieranie merytoryczne asystentów

 • Udział w spotkaniach projektowych prowadzonych w środowisku międzynarodowym

 • Koordynacja międzybranżowa

 • Udział w spotkaniach projektowych prowadzonych w środowisku międzynarodowym

 • Udział w zagranicznych wyjazdach służbowych

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin

 • Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym

 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30)

 • „Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h)

 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury

 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs

 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania

 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością

 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna)

 • Możliwość udziału w lekcjach j. angielskiego/polskiego/niemieckiego

 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów

Here’s What You’ll Need:

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Inżynieria Sanitarna/Środowiska lub pokrewne

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie instalacji sanitarnych

 • Znajomość programu AutoCad Civil 3D

 • Znajomość norm i standardów obowiązujących w Wielkiej Brytanii będzie dodatkowym atutem

Zdajemy sobie sprawę z tego, że będąc inkluzywnymi, stajemy się sobie bliżsi, a hołdując rożnorodności, zwiększamy naszą kreatywność. Akceptujemy ludzi takimi, jakimi są, bez względu na wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową, ekspresję płciową, stan cywilny, zdrowie psychiczne, rasę, wyznanie lub przekonania, orientację seksualną, pochodzenie społeczno-ekonomiczne, ciążę czy urlop wychowawczy. Przeczytaj więcej tutaj. (https://www.jacobs.com/about/inclusion-and-diversity)

Jako pracodawca świadomie wspierający osoby z niepelnosprawnościami, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami spełniającymi kryteria stanowiska.

Jeśli potrzebujesz wsparcia podczas procesu rekrutacji, skontaktuj się z naszym zespołem recruitmentpoland@jacobs.com

DirectEmployers